Startsida

 

”Don’t walk in front of me; I may not follow. Don’t walk behind me; I may not lead. Just walk beside me and be my friend” Albert Camus.

Välkommen

 

Citatet ovan, skrivet av Albert Camus beskriver mitt förhållningssätt till djur och människor. Man arbetar tillsammans, utvecklas tillsammans och att samarbetet byggs på tillit och respekt för varandra. Jag står för att en lyckad pedagogisk interaktion handlar om känslan av vänskap och teamkänsla.

JAG LEVER MED HUND, FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK

"Sida vid Sida med hund"

Huvudsponsor

Sidavidsida

Kontakta oss på:

 

 

 

 

 

Huvudsponsor

Huvudsponsor

© Copyright. All Rights Reserved.