Hund som resurs

 

 

HUND SOM RESURS

Implementering av djur som resurs

 

När man väljer att ta in ett djur som resurs i en verksamhet är det väldigt mycket man skall tänka på. Det skall finnas rutiner och riktlinjer för alla inblandade. Djurens välfärd är en mycket viktig aspekt.

 

Vid intresse av att eventuellt ta in ett djur som resurs kan Matilda vara behjälplig.

 

Djur har spelat en stor roll för människan genom tiderna. Alltifrån att fungera som arbetsredskap till sällskap. Under senare år har djur fått en viktig betydelse som resurs inom vård, skola, omsorg och socialt arbete. Deras icke verbala kommunikation och många gånger stora livsglädje gör det möjligt för dem att öppna upp nya dörrar i arbete med människor. Genom forskning har man fått fram att kontakt med djur har många positiva effekter i olika sammanhang. De kan fungera förebyggande för fysisk och psykisk ohälsa. Det finns även forskning kring hormonet oxytocin i samband mellan djur-människa. Vid förhöjning av hormonet ses effekter så som ökad möjlighet till koncentration, ökad trygghet för nya sociala kontakter och det kan även fungera som ångest dämpande. Hormonet utsöndras bland annat genom närkontakt och beröring med djur.

 

Det som är viktigt när man väljer att ta in djur som en resurs i arbete med människor är att det finns en teoretisk och praktisk kunskap kring det djurslag man väljer att ta in. Det är även viktigt att det pedagogiska arbetet med de människor man skall arbeta med är väl genomtänkt och förankrat i verksamheten.

 

Djurens välmående är en viktig aspekt. Ett professionellt arbete där djur används som en resurs bygger på respekt och tillit åt båda håll. Många djur som arbetar ger otroligt mycket av sig själva och det är ett krävande arbete de utför-att finnas där för andra. Viktigt i detta blir att se till att djuren får den återhämtning de behöver och att de har de bästa förutsättningarna för att kunna utföra sitt arbete.

 

 

Intervju med Bosse

Coachning av blivande hundteam eller redan färdigutbildade

 

Som färdigutbildat hundteam kan det vara utvecklande att få coachning för att komma vidare i sitt arbete.

 

Att få möjligheten till coachning under sin utbildning är många gånger mycket lärorikt.

 

Matilda har arbetat med hund som resurs fulltid i tio år, inom LSS, äldreomsorg, skola och personer med missbruksproblematik. All denna reella kunskap delar hon gärna med sig av.

 

Föreläsningar

 

- Djur som resurs

- Användning av hund som resurs inom vård, skola och omsorg

- Hund som resurs för personer med missbruk

- Djur och naturs inverkan på hälsan för människan

 

Punktinsats för personer med speciella behov

 

Ibland kan en kontakt med en hund innebära en stor förändring. Den kan fungera som brobyggare vid förändring eller motivator inför svårigheter.

 

Mer om hund som resurs

Hunden kan inte säga ett ord som sårar

 

Bosse är både Matildas nära familjemedlem och kollega. För ett par veckor var han med om en hjärnblödning. Nu har de påbörjat vägen tillbaka. Sida vid sida.

 

Hunden bosse tillbaka efter stroke

 

Bosse är tillbaka på jobbet som pedagogisk hund inom Malmö stad. Genom träning har han återhämtat sig från hjärnblödningen, som förlamade hela hans kropp. Hans öde har engagerat otaliga människor.

 

Vårdhunden Bosse lockar till träning

 

Han är det mest underbara jag vet, han går rakt in i hjärtat, säger Elisabeth Bergdal, som kommer till den dagliga verksamheten vid Brandvakten i Malmö för att träna minne och struktur efter en hjärnskada hon fått som vuxen.

 

Hicko och Bosse viktiga träningskompisar

 

Hunden Bosse anländer nästan naken i bil till Teater Teamus i sällskap med större och hårigare kollegan Hicko. Båda är lämplighetstestade och godkända för jobbet.

Uppdrag: att göra sina bästa tricks samtidigt som de får skådespelare med intellektuella funktionshinder att utvecklas

 

Pedagogisk hund

 

På brandvakten i Malmö tränar hundar hjärnskadade vuxna

 

Hundar tränar upp människors minne

 

Cockerspanieln Tina, schäfern Brix, kinesiska nakenhunden Bosse och springer spanieln Boy trivs på jobbet. Med en outsinlig entusiasm tränar de Malmöbor som hjärnskadats som vuxna.

 

Huvudsponsor

Sidavidsida

Kontakta oss på:

 

 

 

 

 

Huvudsponsor

Huvudsponsor

© Copyright. All Rights Reserved.