Läsa av djur

 

 

LÄSA AV DJUR

För att skapa de bästa förutsätningarna för en bra kontakt till ett djur är det viktigt att kunna läsa av djuret och dess beteenden.

Det handlar om att ligga steget före, känna in och ha förståelse kring oliketer hos individer.

De flesta djur har ett väldigt tydligt icke verbalt kroppspråk. De sänder ut små signaler som fungerar som verkyg att förmedla hur de känner och vad de vill. Svårigheten ligger i att ha kunskap att fånga upp dessa icke verbala signaler. När man lärt sig att läsa av dessa signaler har man en nyckel till en väldigt stor möjlighet att skapa tillit och respekt hos det djur man interagerar med. Det ger oss möjlighet att hitta vad just det specifika djuret uppskattar och möjlighet att utveckla en långvarig relation trots artöverskridning.

 

Matilda har stor erfarenhet kring att arbeta med olika djurarter där just den icke verbala kommunikationen har varit viktig. Savannens djur i Namibia där hon arbetade som volentär satte kunskapen på prov eftersom en feltolkning kunde få stora konsekvenser med denna typ av djur.

Hon har även erfarenhet av att arbeta med hundars beteenden och mentalitet genom att vara beskrivare för SKK. Beskrivningen heter BPH (beteende personlighet hund). Genom att beskriva hundar från olika rasgrupper byggs reel kompetens upp eftersom hundars beteenden kan skilja sig mycket beroende på ras, men även individnivå.

Utbilning inom djurs välfärd och tjänstehundsdressör har också inneburit möjlighet att utveckla förståelsen av att kunna läsa av ett djur.

 

Matilda har även arbetat med människor under många år som saknar icke verba lförmåga. Det har gjort att hon är inkännande och läser av situationer på ett djupt plan för att förstå vad personerna försöker förmedla. Matildas arbetserfarenheter från både människor och djur har gett henne stor möjlighet att kunna läsa av skapa en lyckad interaktion. En erfarenhet som hon gärna vill dela med andra genom föreläsningar och kurser.

Föreläsning för veterinärer & djursjukvårdare.

 

Många djur skapar en rädsla och oro inför veterinärbesök. Och dessvärre upplever flertalet djur en stress under sitt besök.

Det kan vara svårt att veta hur man skall hjälpa de djur som visar stress, rädsla och eller aggresssion.

Under denna föresläsning tar Matilda upp vikten av att kunna läsa av ett djur och hur man kan förebygga. Hon pratar även hur man i den faktiska situationen kan hjälpa djuret på bästa sätt. Både utifrån djurets välfärd men även för personalens egen säkerhet.

Det finns även möljighet att väva in praktiska övningar som visar hur man kan arbeta och underlätta för djur som upplever stress, rädsla och eller aggression.

 

Kontakta mig

 

 

Kurs inför veterinärbesök

 

Ett veterinärbesök upplevs dessvärre många gånger som stressande för flertalet hundar. Detta går att ändra på.

 

I kursen går man igenom förebyggande övningar som kan vara till hjälp för hundens veterinärbesök. Tanken är att hunden skall ha positiva förväntningar av ett veterinärbesök och att du som ägare får de kunskaper som behövs för att kunna stötta er hund.

Vissa delar kommer även tränas på en veterinärklinik.

 

Kontakta mig

Huvudsponsor

Sidavidsida

Kontakta oss på:

 

 

 

 

 

Huvudsponsor

Huvudsponsor

© Copyright. All Rights Reserved.